Monthly Archives: April 2016

ƯỚC VỌNG VÀ HẠT GIỐNG

ƯỚC VỌNG VÀ HẠT GIỐNG Ngày xưa có hai đứa trẻ đều có nhiều ước vọng rất đẹp đẽ. “Làm sao có thể thực hiện được ước vọng” Tranh luận hoài 2 đứa trẻ mang theo câu hỏi đến cụ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

hoa rơi vì nắm bắt

Hoa rơi vì nắm bắt Thiền sư Đạo Nguyên viết trong Chánh Pháp Nhãn Tạng, “Khi ta trở lại với nơi mình đang có mặt, con đường ta đi trong ngay giây phút này, thì sự tu tập sẽ xảy … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Thiên Đường

Thiên Đường trong mắt em Người ta thường ca ngợi vẽ đẹp của Thiên Đường, hay của Tịnh Độ. Nhưng, Thiên Đường ở đâu? Tịnh Độ ở đâu? Có người bảo: “Tịnh Độ ở Phương Tây cách đây mười vạn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment