Daily Archives: April 8, 2016

Thiên Đường

Thiên Đường trong mắt em Người ta thường ca ngợi vẽ đẹp của Thiên Đường, hay của Tịnh Độ. Nhưng, Thiên Đường ở đâu? Tịnh Độ ở đâu? Có người bảo: “Tịnh Độ ở Phương Tây cách đây mười vạn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment