Monthly Archives: June 2016

Quay lại là bờ

Quay lại là bờ Nguyễn Duy Nhiên Đứng ở độ cao này, hơn chín ngàn bộ trên mặt biển, ta có thể nhìn thấy được sự vận hành biến đổi của thời tiết cách xa mình hằng trăm dậm. Những … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nhiệm mầu

Nhiệm mầu . Có những ngày tôi thấy mình Bước chân hai lần vào cùng một dòng sông, Dẫn con ngựa đến nước và nó chịu uống, Nhìn cây và thấy được toàn thể một khu rừng Không cần đến … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

uống ngụm mặt trời

uống ngụm mặt trời Nguyễn Duy Nhiên Tia nắng mặt trời là một năng lượng. Tuy bên ngoài có vẻ như ánh nắng chỉ lặng lẽ và không làm gì hết, nhưng nhờ nó mà chiếc lá được xanh, một … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment