Monthly Archives: July 2016

Hoa cúc xanh

Hoa cúc xanh Xuân Quỳnh Hoa cúc xanh có hay là không có Trong lầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa Một dòng sông lặng chảy từ xa Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ. Hoa cúc xanh có … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment