Monthly Archives: October 2016

It’s still a wonderful world…

It’s still a wonderful world… And all I’m saying is what a wonderful world it would be if only we’d give it a chance.  Love.  That’s the secret… Một số người trẻ thường hay bảo với tôi rằng, “Sao ông cứ lại … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Thế nào là tự nhiên

Thế nào là tự nhiên Trong những buổi chia sẻ về thiền tập, tôi thấy người ta thường đặt câu hỏi là khi ta bước chân vào con đường tu học, khi ta bắt đầu tập thiền, chúng có làm … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment