Daily Archives: October 11, 2016

Thế nào là tự nhiên

Thế nào là tự nhiên Trong những buổi chia sẻ về thiền tập, tôi thấy người ta thường đặt câu hỏi là khi ta bước chân vào con đường tu học, khi ta bắt đầu tập thiền, chúng có làm … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment