Daily Archives: December 14, 2016

HAI NÉT CHỮ NHÂN

HAI NÉT CHỮ NHÂN Chữ “nhân” tuy chỉ có hai nét, một nét phẩy một nét mác, nhưng lại không dễ viết. Hai nét này hàm nghĩa phong phú, triết lý sâu xa, không viết đúng được một nét thì … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment