Monthly Archives: July 2017

Yêu thương

Thấu hiểu cũng chính là tên gọi khác của sự yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu và cảm thông cho người khác bạn cũng sẽ chẳng yêu thương được chính mình. 7 bài học sâu sắc từ Thiền … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment