Vườn tâm

Vườn tâm

ChanPhapÐang

Bụt dạy: “Tu là làm vườn”. Ngài dùng từ ‘blavana’ cho việc tu tập, nghĩa là cầy cấy, làm vườn.

Người tu tập là người làm vườn.
Tâm là mảnh vườn. Thân là mảnh vườn.
Thực tập là trở về chăm sóc cho mảnh vườn thân tâm.

Tulips , 2017 -sm -

Bạn hãy là người làm vườn tận tuỵ mà thanh thản.
Bạn chăm sóc cho mảnh vườn tâm hồn bằng cái tâm không đòi hỏi, không phán xét gì cả. Gửi vào mảnh vườn những giọt ánh sáng của tỉnh thức, yêu thương, chấp nhận, tha thứ…

Thay vì trách móc, la rầy những hạt giống cây cỏ không đẹp trong mảnh vườn.

Bạn hãy mỉm cười với những hạt giống, cây cỏ không lành, không đẹp.
Bạn chỉ cần nhận diện nó là nó, không cường độ hoá nó, không đàn áp nó mà mỉm cười với nó như mỉm cười với người bạn thân.
.
You will be ok (sm)Giận ơi chào em. Chị đang mỉm cười với em, giận hờn ơi.
Lo ơi, chào em nhé. Anh đang mỉm cười và thở với em đây…

Giận là một bông hoa để hiểu về mình.
Lo là một bông hoa để hiểu về mình.
Thực tập là nhận rõ những gì đang xảy ra trong vườn thân tâm. Vậy là đủ rồi.

Hãy dùng tâm bình thường, tâm thanh thản, tâm từ bi để đối diện với tâm hành tiêu cực trong vườn tâm.

ChanPhapÐang

Spring! -3sm -Summer 2017 (sm ) (61)White Cherry Blossom 2017 (sm ) -a

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s