Monthly Archives: November 2018

Lưu lại một chỗ trống

Lưu lại một chỗ trống Đời người, vì có quan tâm, có bám víu nên có thống khổ; có hoài nghi, nên mới tổn thương; có xem nhẹ, nên mới thảnh thơi vui vẻ.  Chúng ta đều là những vị … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment