Monthly Archives: December 2018

Phép mầu đã xảy ra!

Phép mầu đã xảy ra! nhớ đến câu chuyện…. Trong buổi chiều Noel, Jack vội vã chạy ra cửa hàng mua hoa và quà về cho vợ con, sau đó lại chạy vội vã ra bến xe. Anh vội vã vì … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment