Monthly Archives: March 2020

”CHUYỂN RÁC THÀNH HOA”

KHÔNG THỂ ”CHUYỂN RÁC THÀNH HOA” THÌ ĐỪNG NHẬN RÁC.. Một hôm, tôi đang có việc gấp đến sân bay nên nhảy lên một chiếc taxi, giục người tài xế hãy chạy càng nhanh càng tốt để mình không bị … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment